Каталог на стоматолозите в България

клиника Дентален център 2 Пловдив

специалисти - хирург, лицево-челюстен хирург, детски, ортопед, ортодонт, терапевт, пародонтолог
разполага с: рентген, кугел, ортопантомограф
работи с НЗОК

Допълнителна информация:


" Дентален център 2 Пловдив " е създаден на основата на бившата Факултетска стоматологична поликлиника като специализирано лечебно заведение за доболнична помощ .
Екипът е съставен от специалисти по всички стоматологични специалности .
За консултанти се ползват хабилитирани лица от Факултета по дентална медицина Пловдив .
Центъра разполага и със съвременна рентге-нова апаратура .
Договора със ЗОК е за специализирана помощ по орална хирургия , детска дентална медицина и образна диагностика ( рентген - сегментни рентгенографии и ОПГ ) .